Καθηγητές

Καθηγητές Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας

Παπαξάφης Νικόλαος ΠΕ01 Διευθυντής

Ρέππας π. Γαβριήλ ΠΕ01  (αποσπασμένος στην Ι. Μ. Ιερισσού)


Καθηγητές Γενικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας (αποσπασμένοι 2012-2013)

Αγεριάδης Θεόδωρος ΠΕ11

Κεχαγιάς Στυλιανός ΠΕ06

Καλιντέρης Ευστάθιος ΠΕ02

Μίχας Γεώργιος ΠΕ03

Ξανθόπουλος π. Ιωακείμ ΠΕ01

Παναγιώτου Δημήτριος ΠΕ02 (αποσπασμένος στο γραφείο της Διοίκησης Αγίου Όρους)

Συκόπουλος Αυγουστίνος ΠΕ02

Τσαλμάς Δημήτριος ΠΕ09

Ψάλτου Ευστράτιος ΠΕ01


Αναπληρωτές καθηγητές Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 2012-2013

Παναγιωτίδης Παναγιώτης ΠΕ04.02

Παρθενόπουλος Ιωάννης ΤΕ16.01

Ρουσουλιώτης Νικόλαος ΠΕ02

Τζημάκας Ράλλης ΠΕ02

Βούλγαρης Μιχαήλ ΠΕ20


Καθηγητές αμειβόμενοι από την Ι. Κοινότητα

π. Παΐσιος (Αγραπίδης) Καρεώτης ΠΕ08