Γενικά

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

 

Η Αθωνι?δα Ακαδημία ιδρύθηκε στον λόφο απ?ναντι από τήν Ιερά Μονή Βατοπαιδ?ου τό 1749 με προτροπή του πατρι?ρχου Κωνσταντινουπ?λεως Κυρ?λλου του Ε?. Ως Σχολ?ρχης - Διευθυντής κατά τα τρ?α πρώτα χρ?νια λειτουργ?ας της ορίστηκε ο μοναχός Νε?φυτος Καυσοκαλυβ?της (καταγόμενος από εβραϊκή οικογένεια της Αχαΐας).

Την περίοδο αυτή μαθήτευσε στην Ακαδημία και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Το 1753 διορ?στηκε Σχολ?ρχης της Ακαδημία του Αγ?ου Όρους (και την μετονομ?ζει σε Αθωνι?δα Ακαδημία) ο γνωστός λόγιος ιεροδι?κονος Ευγ?νιος Βο?λγαρης, ο οποίος παρέμεινε Σχολάρχης μέχρι το 1759. Από το 1771 μ?χρι το 1774 αναλαμβάνει Σχολάρχης ο Αθαν?σιος ο Π?ριος και ταυτόχρονα στην πνευματική καθοδήγηση της Ακαδημίας συμμετείχε και ο επίσκοπος Μακάριος Νοταράς, ο οποίος μαζί με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη εξέδωσαν το 1789 τη Φιλοκαλία, το σημαντικότερο ανθολόγιο της ασκητικής πατερικής σκέψης που εκδόθηκε τα νεότερα χρόνια.

Η Ακαδημία έκλεισε από το 1821 έως το 1842, οπ?τε ξαναλειτούργησε. Από το 1844 στεγάστηκε σε κτίριο που χτίστηκε στις Καρυές και διασώζεται μέχρι σήμερα. Το 1930 η Ακαδημία μεταφέρθηκε στον εξωτερικό ξεν?να της Σκ?της του Αγ?ου Ανδρ?ου, λ?γο πριν τις Καρυ?ς, όπου στεγ?ζεται μ?χρι και σ?μερα. Η πτέρυγα στην οποία στεγάζεται σήμερα η Ακαδημία χρησίμευε ως ξενώνας της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα, γι αυτό και ο ναός ήταν αφιερωμένος αρχικά στον Άγιο Σαμψών τον ξενοδόχο. Με την στέγαση της Αθωνιάδα το 1930 ο Ιερός Ναός αφιερώνεται στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.

Η λειτουργ?α της διακ?πτεται με την κ?ρυξη του ελληνο-ιταλικού πολ?μου το 1940 κα? ξαναρχ?ζει την καινο?ργια περ?οδ? της το 1953. Πρώτος Σχολάρχης με την επαναλειτουργία της Ακαδημίας ήταν ο Αρχιμανδρίτης Ναθαναήλ Λαυρι?της από το 1953 έως το 1967. Κατόπιν ο Αρχιμανδρίτης και μετέπειτα επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσ?στομος Λαυρι?της από το 1968 έως το 1988.

Σήμερα Διευθυντής της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Γεώργιου Μπαμπινιώτη, είναι ο κ. Αλέξιος Παναγόπουλος, Δρ. Θ., Δρ. ν/πολ. επιστ., καθηγητής παν/μίων (http://www.forkup.org/index.php/sr-nastavni-kadar, http://www.fdes.me/content/profesori-i-asistenti).

Κατά την εφετινή σχολική περίοδο 2012-2013 η Ακαδημία έχει ξεκινήσει μαθήματα ήδη από τις 11 Σεπτεμβρίου 2012 και από τις πρώτες ημέρες της λειτουργίας έχει καλυμμένες όλες τις θέσεις του διδακτικού προσωπικού της, λόγω και των έγκαιρων ενεργειών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την ομαλή λειτουργία της με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Οι μαθητές στη Αθωνιάδα έχουν δωρεάν διαμονή, διατροφή και μετακίνηση εντός Αγίου Όρους. Επιπλέον, λαμβάνουν πτυχία Βυζαντινής Μουσικής και Βυζαντινής Αγιογραφίας. Σύμφωνα με την κανονιστική διάταξη της Αθωνιάδος, πέρα από την ομαλή και κανονική λειτουργία σκοπός της Σχολής παραμένει πάντοτε η μαθητεία σε αυτή να μην περιοριστεί στην μετάδοση κάποιων γνώσεων των διαφόρων επιστημών, αλλά και στην επιδίωξη της πνευματικής ζωής που μεταμορφώνει τον άνθρωπο και τον κάνει δεκτικό της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. 

Πρόσφατα η Σύναξη του Συλλόγου των καθηγητών της Ακαδημίας ασχολήθηκε με το αίτημα των μαθητών του Λυκείου της Ακαδημίας, προκειμένου να γίνει υπενθύμιση στους αρμόδιους Φορείς για την ανωτατοποίηση της Ακαδημίας. Διατυπώθηκαν οι απόψεις να λειτουργήσει με τρία τμήματα: Συντήρησης έργων τέχνης και αγιογραφίας, μουσικολογίας και χειρογράφων και θεολογικής Ακαδημίας. Ήδη αρκετοί επιστήμονες με αυξημένα τυπικά προσόντα τηλεφωνούν και ζητούν την απόσπασή τους νομίζοντας ότι ήδη λειτουργεί το Ακαδημαϊκό τμήμα. Ίσως είναι καιρός οι συναρμόδιοι Φορείς να σκεφτούν σοβαρά την ίδρυση του Ακαδημαϊκού τμήματος, είτε με την μορφή ιδιωτικού πανεπιστημίου, είτε ως παράρτημα πανεπιστημίου του εξωτερικού, είτε με την μορφή του νόμου του μακαριστού Χριστοδούλου το 2006 για την ανωτατοποίηση των ανωτέρων εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Η φοίτηση σε κάποιο απ?αυτά τα ακαδημαϊκά τμήματα θα μπορούσε να ξεκινήσει με πολύ μικρό αριθμό φοιτητών 15-20 ανά έτος, κυρίως για να δώσει την δυνατότητα στους αποφοίτους της Ακαδημίας να συνεχίσουν εντός της ίδιας της Ακαδημίας τις ανώτατες σπουδές τους, καθώς και παραμένοντας εντός του Αγίου Όρους, γινόμενοι χρήσιμοι επιστήμονες στον χώρο του Αγίου Όρους και στην πατρίδα μας.