?θωΠαιδιές - Ψυχ?ς ?κγυμνάσματα

?στολόγιο που δημιούργησαν μαθητές τ?ς ?θωνιάδος Έκκλησιαστικ?ς ?καδημίας κατά τό σχολικό ?τος 2014 - 2015 στά πλαίσια το? προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων "?θωπαιδιές... Ψυχ?ς ?κγυμνάσματα" .