Αρχική σελίδα Το σχολείο μας ἈθωΠαιδιές - Ψυχῆς Ἐκγυμνάσματα

ἈθωΠαιδιές - Ψυχῆς Ἐκγυμνάσματα

Ἱστολόγιο που δημιούργησαν μαθητές τῆς Ἀθωνιάδος Έκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας κατά τό σχολικό ἔτος 2014 - 2015 στά πλαίσια τοῦ προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων "Ἀθωπαιδιές... Ψυχῆς ἐκγυμνάσματα" .