Αρχική σελίδα Το σχολείο μας Μετεγγραφές Σπουδαστών στην Ακαδημία

Μετεγγραφές Σπουδαστών στην Ακαδημία

Σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας επιτρέπονται μετεγγραφές τηρουμένων πάντοτε των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του Υπουργείου Παιδείας.

Στην τελευταία τάξη του Λυκείου της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας δεν επιτρέπεται μετεγγραφή.

Στη Β΄ Τάξη του Λυκείου της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας επιτρέπεται μετεγγραφή μόνο κατά την έναρξη του σχολικού έτους.

Από το Γυμνάσιο και το Λύκειο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας επιτρέπονται μετεγγραφές σε Γυμνάσια και Λύκεια του Κράτους βάσει των εκάστοτε οριζομένων διατάξεων του Υπουργείου Παιδείας.