Αρχική σελίδα Το σχολείο μας Εγγραφές Σπουδαστών στην Ακαδημία

Εγγραφές Σπουδαστών στην Ακαδημία

Οι μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στη Σχολή πρέπει να έχουν ως κηδεμόνα τους μία εκ των Ιερών Μονών του Αγ. Όρους.

Στην Α΄ Τάξη του Γυμνασίου της Αθωνιάδας εισάγονται μαθητές κάτοχοι απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου και βάσει των εκάστοτε οριζομένων από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας διατάξεων.

Στην Α? Τάξη του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Αθωνιάδας εισάγονται μαθητές κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου και βάσει των εκάστοτε διατάξεων περί Εκκλησιαστικών Λυκείων του Υπουργείο Παιδείας.

Ανώτατο όριο εγγραφής μαθητών, ορίζεται το 25ο έτος για το Γυμνάσιο και το 30ο για το Λύκειο για τους μοναχούς το 35ο .

Γίνονται δεκτοί χωρίς εξετάσεις, Έλληνες και ξένοι μαθητές με απαραίτητη όμως προϋπόθεση να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι και μετά από πρόταση του επιτόπιου Μητροπολίτη και έγκριση της Ιεράς Κοινότητας, του καθορισμού της τάξεως φοίτησης σύμφωνα με την κρίση και την απόφαση του Συλλόγου των Καθηγητών της Αθωνιάδας.

Ως ανώτατο όριο ορίζεται ο αριθμός των 25 μαθητών ανά τάξη και για τους μαθητές που αναφέρονται στην παράγραφο 5 επιτρέπεται αύξηση μέχρι και 2 μαθητές ανά τάξη.