Αρχική σελίδα Το σχολείο μας Σύσταση Αθωνιάδας - Κανονιστική Διάταξη

Σύσταση Αθωνιάδας - Κανονιστική Διάταξη

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΚΕΦ. Α΄, αρθρο 1))

Η Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία λειτουργεί στις Καρυές του Αγίου Όρους και περιλαμβάνει:

α) τμήμα πλήρων γυμνασιακών σπουδών το οποίο αποκαλείται «Γυμνάσιο Αθωνιάδας»,

β) πλήρες Εκκλησιαστικό Λύκειο το οποίο αποκαλείται «Εκκλησιαστικό Λύκειο Αθωνιάδας».

Η Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία:

α) είναι Ίδρυμα των 20 Ιερών Μονών του Αγίου Όρους του Άθωνα και δίνει άμεση αναφορά στην Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.

β) Υπάγεται εκπαιδευτικά στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το οποίο την εποπτεύει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ) Λειτουργεί σ? αυτήν Οικοτροφείο για τους Καθηγητές, Ιεροσπουδαστές και το υπόλοιπο Προσωπικό αυτής το οποίο εποπτεύεται από την Ιερά Κοινότητα και διοικείται άμεσα από τριμελή εφορία που συγκροτείται και ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφ. 9, της Κανονιστικής Διάταξης.

δ) Ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους.