Αρχική σελίδα Το σχολείο μας Γενικές Πληροφορίες Σπουδών

Γενικές Πληροφορίες Σπουδών

Σε σχέση με την ισοτιμία τίτλων που παρέχονται από τη Σχολή,

Το απολυτήριο του Γυμνασίου της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας είναι ισότιμο με το απολυτήριο των Δημοσίων Γυμνασίων Γενικής Εκπαίδευσης του Κράτους.

Το απολυτήριο του Λυκείου της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας είναι ισότιμο με το πτυχίο ή απολυτήριο των Δημοσίων Λυκείων Μέσης και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Τα απολυτήρια του Γυμνασίου και Λυκείου της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας παρέχουν στους κατόχους τους αντιστοίχως και όλα τα άλλα δικαιώματα που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.

Στους μαθητές που επιδεικνύουν επιτυχημένες επιδόσεις στα μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής και Αγιογραφίας δίνεται ιδιαίτερο πτυχίο για επαγγελματική χρήση με γενικό χαρακτηρισμό «Λίαν Καλώς» και «Άριστα» κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των Καθηγητών και υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή - Σχολάρχη και τον Καθηγητή του αντίστοιχου μαθήματος