Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Προκήρυξη για απευθείας ανάθεση έργου, Μάιος 2014

Προκήρυξη για απευθείας ανάθεση έργου, Μάιος 2014

Η Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση του παρακάτω έργου για την εξυπηρέτηση των αναγκών των καθηγητών της Σχολής:

1. Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε δάπεδο επιφανείας 4 τ.μ.

2. Επί του παραπάνω αναφερομένου χώρου τοποθέτηση:

i. ξύλινων ντουλαπιών, επί του δαπέδου, διαστάσεων 0,8μ Χ 4μ Χ 0,6μ σε σχήμα γάμμα.

ii. ενσωματωμένου μεταλλικού νεροχύτη επί ενός μέρους της επιφανείας των ντουλαπιών.

iii. ενσωματωμένης συσκευής πετρογκάζ με 2 εστίες.

iv. πτυσσόμενου (σπαστού) ραφιού -τραπεζιού διαστάσεων 1μ Χ 0,4μ.

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.350? χωρίς Φ.Π.Α καθώς οι δαπάνες Αγίου Όρους απαλλάσσονται από την καταβολή Φ.Π.Α.

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1711 του προϋπολογισμού 2014 της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν σύμφωνα με τη νομοθεσία το δικαίωμα ανάληψης του έργου να αποστείλουν ή να καταθέσουν τις προσφορές τους εγγράφως μέχρι την Πέμπτη 23/5/2014 και ώρα 13.30 στη Διεύθυνση της Σχολής:

Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία

Τ.Κ 63086, Καρυές, Άγιον Όρος

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

1. την τεχνική προσφορά (περιγραφή των ειδών: ποιότητα και είδος υλικών) και

2. την οικονομική προσφορά

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν και κατόπιν το έργο θα κατακυρωθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά σε σχέση με την τιμή και την ποιότητα.

Πληροφορίες θα δίνονται από τη Διεύθυνση του Σχολείου στα τηλέφωνα: 23770 23220, 23770 41113 όλες τις εργάσιμες ημέρες έως την ώρα 13.30.

Ο Διευθυντής

Νικόλαος Παπαξάφης

Καθηγητής - Θεολόγος ΠΕ01

 

PDF