Πρόσκληση εκδήλωαης ενδιαφέροντος για μετεγγραφή στην Αθωνιάδα

Προσκαλούμε για μετεγγραφή μαθητές στο Γυμνάσιο και Λύκειο Αθωνιάδος Ακαδημίας για το τρέχον σχολικό έτος 2012-13 και για το τμήμα Υποδοχής εκμάθησης ελληνικής γλώσσας αλλοδαπούς λαϊκούς ή μοναχούς.

Οι μαθητές έχουν δωρεάν διαμονή, διατροφή και μετακίνηση εντός του Αγίου Όρους.

Επιπλέον χορηγούμε Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής και Βυζαντινής Αγιογραφίας σε όσους έχουν έφεση προς αυτά.