Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών διαθέτει δώδεκα Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, συνδεδεμένους μεταξύ τους σε δίκτυο, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για την ώρα των μαθημάτων για πρακτική εξάσκηση. Οι Υπολογιστές χρησιμοποιούνται και κατά τις βραδυνές ώρες πριν την ώρα προετοιμασίας για τη βραδυνή ξεκούραση, από τους σπουδαστές της Σχολής για να κάνουν κάποια εργασία ή να προχωρήσουν εργασίες που σχετίζονται με το Project (για τις λυκειακές τάξεις Α' και Β'). Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παίζουν τα παιδιά και να απασχολούνται με κάποιο παιχνίδι. Υπάρχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, κι έτσι υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω e-mail και άλλων τρόπων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Το Εργαστήριο χρησιμοποιείται επίσης και στη διάρκεια άλλων μαθημάτων με σκοπό να γίνει χρήση των ηλεκτρονικών μέσων για να είναι πιο ελκυστικό το μάθημα αλλά και πιο αποδοτικό.

Οι ώρες λειτουργίας του Εργαστηρίου (εκτός σχολικών ωρών) είναι καθημερινά 9 - 10 το βράδυ, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η χρήση του και κάποιες άλλες φορές πάντα με την παρουσία του Υπεύθυνου του Εργαστηρίου ή κάποιου άλλου Καθηγητή.