Εργαστήριο Αγιογραφίας

Λειτουργεί υπό την εποπτεία του καθηγητή π. Παϊσίου (Αγραπίδη).